آیا آزادسازی قیمت سوخت به نفع مردم است؟

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور تاکید کرد: نباید در خصوص قیمت حامل‌های انرژی رویایی فکر و عمل شود.

رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در گفت‌وگویی با اشاره به نیم‌نگاه موجود پیرامون گران پی بنزین بمنظور تامین کسری بودجه اظهار کرد: تغییر قیمت بنزین تابع شرایطی است که نفع و ضرر مردم و بخش خصوصی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه در صورت اعتقاد به آزادسازی قیمت سوخت و ایجاد ساختار جدید در مورد سوخت باید به شرایطی بومی کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امکان سنجی فرآیندهای اجرایی توجه شد، افزود: در خصوص قیمت حامل‌های انرژی مهمترین مساله اینست که اولا مردم و بخش خصوصی ضرر نکنند، د

رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در گفت‌وگویی با اشاره به نیم‌نگاه موجود پیرامون گران پی بنزین بمنظور تامین کسری بودجه اظهار کرد: تغییر قیمت بنزین تابع شرایطی است که نفع و ضرر مردم و بخش خصوصی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه در صورت اعتقاد به آزادسازی قیمت سوخت و ایجاد ساختار جدید در مورد سوخت باید به شرایطی بومی کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امکان سنجی فرآیندهای اجرایی توجه شد، افزود: در خصوص قیمت حامل‌های انرژی مهمترین مساله اینست که اولا مردم و بخش خصوصی ضرر نکنند، دوما عدالت فراموش نشود و سوما رویایی فکر و عمل نشود.

وما عدالت فراموش نشود و سوما رویایی فکر و عمل نشود.

نام :*
پست الکترونیک :
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود

لیست قیمت رمزارزها به زودی راه اندازی می شود